dinsdag 26 januari 2010

Ik ben een graankorrel

Een man komt bij de psychiater met het idee in zijn hoofd dat hij een graankorrel is. De psychiater verteld de man dat het slechts een idee, een gedachte, in zijn hoofd is. Na een aantal gesprekken raakt de man ervan overtuigd dat hij helemaal normaal is. Bij het afscheid nemen van de psychiater stapt de man naar buiten en ziet een kip in de tuin wandelen.
Hij schrikt zich een hoedje, waarop de psychiater vraagt, wat is dat nou ik dacht dat je wel wist dat je geen graankorrel bent. Ja zegt de man dat weet ik ook maar weet die kip dat ook?

Een goed oplettende lezer zal mogelijk direct een overeenkomst zien met de valstrik die je in de advaita maar al te vaak ziet.
Met name zij die er als persoon van overtuigd zijn dat “Het” gezien is zullen telkens weer net als die man naar buiten komen met het idee “Ik weet Het” en dan botsen met het idee, “Ik weet Het wel” maar weet die ander nu ook dat ik het weet.

De man die denkt dat hij een graankorrel was en nu niet meer, verschilt in niets van de persoon die denkt dat hij niet verlicht is en nu wel.

Het denken van de persoon is in beide gevallen de valstrik.

Zonder dat denken is er slechts iets dat IS.

Geen graankorrel… geen verlichting… maar ZIJN

Hieronder een zelfde voorbeeld verteld door Mooji...AYANOMA

woensdag 20 januari 2010

ZIJN... zoals het is

ZIJN is zoals het is… alleen puur ZIJN
Een misverstand is om te zeggen dat alles plaats vind in dat ZIJN.
Een misverstand… Het woord op zich zou eigenlijk al duidelijk moeten maken wat hier aan de hand is. Er is sprake van een misverstand… mis verstand… er is iets mis met verstand.

ZIJN als puur ZIJN heeft geen verstand… ZIJN IS…

Pas als er iets bij komt dat claimt verstand te hebben, dan pas ontstaan gedachten zoals dat alles in dat ZIJN plaatsvindt. Maar dat waarin een zogenaamde persoon verschijnt, die dat denkt te zeggen, moet er wel eerst ZIJN. De persoon die denkt dat hij het zegt, claimt dat het zijn ZIJN is, en dat gaat nooit op.
JIJ kunt nooit ZIJN… Voor jou... is ZIJN

Een boom zijn?
Zijn is ook een werkwoord. Het suggereert enige activiteit. Al kan men moeilijk zeggen dat een boom bijvoorbeeld spectaculair bezig is te zijn. Maar het zijn wordt als predicaat bij de boom gezet, om aan te geven dat hij 'er' is.

ZIJN en GOD
Er is al heel wat geschreven over de naam van God. Oude geschriften vertellen ons dat de naam GOD afkomstig is van de naam JHWH. De betekenis van de naam JHWH moeten we herleiden uit de Schrift, want de oorsprong van het woord Jahwe is onzeker. In ieder geval geeft het Oude Testament aan, zoals uit Ex. 3:13,14 blijkt, dat de naam Jahwe verbonden is met het Hebreeuwse werkwoord “haja”, “zijn”.
De betekenis is dan “Ik ben”.
Door de tijd heen is er heel wat gesleuteld aan dat “zijn” zoals het in de geschriften terug te vinden is. Daar begon het met de betekenis “Ik ben”, maar dat is wel de eerste verdraaiing van “hij is” wat, zoals je gezien hebt, ook op de boom van toepassing is.

Kijk nu eens naar de verschillende vertalingen door de tijd heen van het antwoord dat Mozes kreeg van dat wat dan nog steeds “GOD” genoemd wordt.
De nieuwe Bijbelvertaling: “Ik ben die er zijn zal”
Statenvertaling: “IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL”
NGB vertaling 1951: “Ik ben, die Ik ben”
Groot nieuws Bijbel 1996: “Ik ben degene die er altijd is”
Engels King James versie: “I AM, THAT I AM”

Het is toch niet moeilijk om te zien dat de “Ik” erbij in geslopen is.
Er was geen “Ik”… er was ZIJN… maar van dat ZIJN is een heel verhaal gemaakt waarmee men getracht heeft het ZIJN te besturen.

ZIJN is dat wat er altijd is…AYANOMA

dinsdag 19 januari 2010

Op dit moment sterft er een man.

Dat is erg voor zijn vrouw die zoveel van hem hield.
Dat is erg voor zijn kinderen die nu hun vader moeten missen.
Dat is erg voor de familie leden die het zo goed met hem konden vinden.
Dat is erg voor de buren want hij was zo’n fijne buurman.
Dat is erg voor de straat waar hij zoveel voor deed.
Dat is erg voor de gemeente die een goed vrijwilliger kwijt is.
Dat is…

Is dat erg?

Op dit moment sterven veel mensen.
Op dit moment worden er veel geboren.

Op dit moment is er leven.
Op dit moment is er dat wat er altijd al geweest is.
Op dit moment sterft niemand.
Op dit moment wordt niemand geboren.

AYANOMA

zaterdag 16 januari 2010

Het

Het gebeurt telkens weer
Het wordt gedaan
Het smelt samen
Het groeit
Vragen wat wordt het
Wordt het een jongen
Wordt het een meisje
Het komt eruit
Het groeit
Het wordt een Ik
Ik weet niet wat het is
Toch blijft het
Ik zie het niet
Ik ziet het nooit
Het sterft
Het is vrij
Het wordt begraven
Het blijft
Het is er altijd

AYANOMA

dinsdag 12 januari 2010

Woorden

Als de woorden zo worden opgeschreven en aan jou worden verteld zodat ze jou kwetsen, jou beledigen, jou kleineren etc., dan heb jij geen zin meer om ze te lezen.
Geen zin meer om dit aan te horen. Jij kunt er dan niets mee en jij haakt af op zoek naar iets waar jij wel iets mee kunt.

Als de woorden zo worden opgeschreven en aan jou worden verteld zodat ze precies in jou straatje passen, ja dan is het leuk, dan is het interessant, ja daar ga je iets mee doen.
Hier kan ik iets mee zeg je dan mogelijk. Deze woorden deden bij mij de juiste snaar trillen, het past precies bij mij. Dat is een goed boek.

Als de woorden zo worden opgeschreven en verteld, dat het duidelijk wordt dat er helemaal niemand is om te kwetsen, of te beledigen, te kleineren etc. Woorden die in niemands straatje passen. Woorden waar niemand vrolijk van wordt. Woorden die gewoon duidelijk zijn. Zo duidelijk dat het helder is dat het voor niemand duidelijk is.
Dan blijft alleen de aandacht over voor wat echt leven is.

Echt leven dat niets met een jou, een ik, een wij, een ons, of wat dan ook te maken heeft.
Woorden zijn dan niet meer als slechts woorden. Letters in een willekeurige volgorde die niets betekenen.

Leven is leven… Leven is… ZIJN

Dat gaat jou nooit lukken.

AYANOMA

Inzicht en de ware natuur


Het zogenaamde inzicht op zich is al waar de moeilijkheden beginnen.
Want wie zou dit inzicht moeten hebben.
Alle geschriften die zijn ontstaan gaan over dat wat de ware natuur is.

Hier is een vergelijking van toepassing met het paradijsverhaal zoals dat in de bijbel te vinden is. Het komt er op neer dat Adam en Eva het goed voor elkaar hadden want ze zijn op de mooiste plek waar ze maar kunnen zijn.
Het deel waarin de slang Eva zogenaamd verleid door haar een appel te laten eten van de boom der kennis komt op het volgende neer.
Tevreden als ze zijn laten ze zich verleiden door te zoeken naar meer.
Maar in het paradijs is geen meer en dus gebeurde het vanzelf dat ze ergens anders gingen zoeken.

Ho wacht eens even, maar zo is het toch niet gegaan? Het was toch GOD die ze uit het paradijs gezet heeft en er tegelijk bij vertelde dat hij er altijd voor hun zou zijn?
Als dat het geloof is geworden dan is er tegelijkertijd het geloof in dualiteit.

Feit is nou juist dat de ware natuur nog steeds datzelfde paradijs is.
De ware natuur is ZIJN.
ZIJN is het paradijs waar het verhaal van Adam en Eva begint.

Goed het is dus de ware natuur. Maar wat is het dat telkens weer in allerlei boeken, internetsites, blog’s etc. herhaald wordt?
Dat het gaat over JOUW ware natuur. Het enige dat jij terug zou moet vinden is jouw ware natuur. Maar dat is nou net exact het moment waarop je jezelf als het ware weer uit het paradijs gooit.

Ja zegt men dan maar zo is het niet bedoeld want het is jouw ego die dat doet. Jouw ware zelf doet dat niet. Maar dat is niet meer dan er via een achterdeur toch weer controle op zien te houden ofwel in een cirkel rondlopen.

Feit is… ZIJN

Er is niets buiten ZIJN. Niets om naar te verlangen. Niets wat een inzicht zou kunnen hebben. Zelfs niets dat tevreden zou kunnen zijn met ZIJN.
Daar waar jij denkt te zijn is niemand. Niemand is in het paradijs.

Trouwens heb je wel eens gezocht naar de werkelijke naam van GOD?

AYANOMA

www.ayanoma.nl

Waarom bestaat er nog een JIJ binnen de Advaita wereld?

Mogelijk denk je wat een vreemde vraag is dit. Het is toch vanzelfsprekend dat er een JIJ is. Maar het is nou juist in die Advaita wereld waarin je verteld wordt dat JIJ er helemaal niet bent.
Als je een tijd bezig bent met lezen van boeken en het kijken naar allerlei informatie die op het internet te vinden is, dan valt het des te meer op dat het telkens opnieuw weer over JOU gaat.
Het sterkste voorbeeld daarbij is de uitdrukking van dat wat JIJ dan uiteindelijk zult ontdekken of zult zijn namelijk “Jouw ware natuur”.

Het spreekt voor zich dat JIJ belangrijk bent. Want JIJ gaat een boek kopen en JIJ gaat proberen er dan achter te komen wie JIJ nou eigenlijk bent. Dus zolang het idee maar hoog gehouden wordt dat JIJ er bent zolang valt er ook binnen de advaita wereld geld te verdienen want zo simpel is het gewoon.
Nog een voorbeeld dat JIJ steeds weer opnieuw tegen komt is de bekende vraag “Wie ben IK” . Als je hier goed naar kijkt merk je al dat die vraag al helemaal fout is. Het woordje “Wie” impliceert al weer een iemand die er zou zijn.
Gelukkig kom je dan ook wel het advies tegen om die vraag te vervangen door “Wat ben IK”. Het spreekt voor zich dat je ergens moet beginnen en dus is de laatste manier van vragen zo gek nog niet… al hoewel?
Als je er niet bent dan is toch ook de vraag “Wat ben IK” niet meer van toepassing.

Het lijkt erop dat in het algemeen ook binnen de Advaita wereld op deze manier in een kringetje gelopen wordt. Wat op deze plek daarmee bedoeld is dat is dat kennelijk niemand de laatste stap durft te zetten.
Of zoals ook wel vaker uitgedrukt: De doorgewinterde zoeker gaat door met de zoektocht tot hij de rand van de rots bereikt heeft… dan rest alleen nog maar die laatste stap en de sprong in de afgrond.

NIEMAND zet die laatste stap!

Als je tot hier gelezen hebt ben je op een belangrijk punt aan gekomen.
Beter zou zijn om het nu zo te zeggen:
Als er tot hier gelezen is dan is dit een belangrijk moment.
Kijk nog eens opnieuw naar die zin… NIEMAND zet die laatste stap.

Kijkend naar wat zich afspeeld in de boeken en de wereld van Advaita videos op het internet lijkt het er inderdaad op dat niemand die laatste stap zet.
Een heel enkele keer onstaat de indruk dat het wel duidelijk is wat er bedoeld is maar meestal lijkt het erop dat er telkens weer in een kringetje gelopen wordt.
Dat lopen in het kringetje houd de heleboel op gang. Steeds meer boeken, steeds meer videos, steeds meer sites, etc. etc. Het lijkt er steeds meer op dat het weer een wereld op zich aan het worden is waarin het leuk vertoeven is. Ook dat wat dit geschreven heeft vertoeft maar al te vaak in die wereld. Maar dat wat dit geschreven heeft is er wel achter dat NIEMAND die laatste stap zet.

De schrijver hoopt dat dit voor NIEMAND duidelijk is.

AYANOMA

Hoe verkoop ik het jou?

Stel ik wil iets verkopen.
Dan heb ik een koper nodig.

Maar dat wat ik wil verkopen is de boodschap dat er helemaal geen kopers bestaan.
Tegelijkertijd is er de wetenschap dat de meeste mensen van zichzelf als koper overtuigd zijn.
Dan moet ik dus beginnen te vertellen dat de boodschap voor de koper erg belangrijk is.
Belangrijk omdat deze boodschap het enige is dat de koper kan overtuigen dat er geen koper is.

Wat een vreemd geklets is dit eigenlijk.
Nou op een iets andere manier dan maar.

Ik ben er achter dat er geen ik is en dat wil ik met jou delen.
Daar heb ik jou dus voor nodig.

Maar als ik weet dat er geen ik is hoe kan ik dan aan jou duidelijk maken dat de ik die jij denkt te zijn er ook niet is.
Dan moet ik dus eerst gaan praten met de ik die jij denkt te zijn. Aan die ik moet ik dan uitleggen dat hij niet meer is als alleen maar een gedachte. Het woordje IK is zelfs de eerste gedachte die telkens weer tevoorschijn komt en vaak vooraf gaat aan alle andere gedachten.
“Ik besta” is dus niet meer als een gedachte. Of er werkelijk wel iets bestaat is aan zo’n gedachte niet duidelijk te maken.
Toch is het de bedoeling dat het wel duidelijk wordt. Maar ja voor wie dan?

Terug naar het verkopen voorbeeld.
Ik wil iets verkopen terwijl ik weet dat er geen kopers bestaan.
Dan valt er toch niets te verkopen?

Zou daar de waarheid liggen van de volgende tekst:

Zij die het weten praten niet
Zij die praten weten het niet

Oeps… dan valt er niets te verkopen… niets te vertellen

AYANOMA

www.ayanoma.nl

Het gebeurde...

Het lijkt erop alsof op de een of andere manier iets maar niet duidelijk wil worden.
Op het moment dat ik de bovenstaande zin in tik is er al gelijk de vraag, voor wie zou het duidelijk moeten worden?
De duidelijkheid is mogelijk wel het feit dat er helemaal niemand is voor wie iets duidelijk zou moeten zijn.

Wat was het dan voor duidelijkheid die er zomaar was toen ik in de zomer weer op Ameland vertoefde. Ik kan niet eens zeggen dat er iets gebeurde want er was niet meer als het aanwezig zijn. Zelfs dat is nog teveel gezegd… ZIJN is genoeg.

Toch was daar opeens het besef van de woorden, zoals die doordat wat de naam Krishnamurti gekregen heeft, zijn uitgesproken.

De waarnemer is het waargenomene.

Wat gebeurde er daar op die plek.
In (normale) mensen woorden. “Ik zit hier te kijken en zie hoe mooi het daar is.”

Op het zelfde moment is er de vraag, wat is het dat daar iets ziet.
Is het wel daar… Is het er wel als dat, die ik, die hier iets schijnt te zien er niet is.
Of is het één beweging, één gebeurtenis die onmogelijk van elkaar te scheiden is.
Is het niet zo dat er helemaal geen ik is die dat ziet.
Het vindt plaats, het gebeurt. Dat wat denkt de waarnemer te zijn is tegelijkertijd dat wat waargenomen wordt. Dat geldt dus voor alles inclusief de waarnemer.
Het is onmogelijk dat van elkaar te scheiden. De scheiding zit juist daar waar gezegd wordt: “Ik zit hier te kijken en zie hoe mooi het daar is.”

Zelfs het denken een waarnemer te zijn gaat op in het ZIJN zelf.
Geen ik… Geen waarnemer…

ZIJN


AYANOMA

AYANOMA artikelen…


De behoefte dingen op te schrijven resulteert erin dat er vanzelf allerlei stukjes ontstaan die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het verhelderen van dat wat in het algemeen de zoektocht genoemd wordt.

Er valt weliswaar niets te zoeken maar niets menselijk is ons vreemd.
De artikelen die je hier vindt zijn slechts mogelijke lichtpuntjes of aanwijzers die mogelijk wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Omdat alles een beetje overzichtelijk te houden hebben we het ondergebracht onder een eigen Blog voor AYANOMA.

Dit is een eerste aanvang en we zijn benieuwd naar mogelijke reacties.

Veel lees plezier… en hopelijk verduidelijking…

AYANOMA