woensdag 20 januari 2010

ZIJN... zoals het is

ZIJN is zoals het is… alleen puur ZIJN
Een misverstand is om te zeggen dat alles plaats vind in dat ZIJN.
Een misverstand… Het woord op zich zou eigenlijk al duidelijk moeten maken wat hier aan de hand is. Er is sprake van een misverstand… mis verstand… er is iets mis met verstand.

ZIJN als puur ZIJN heeft geen verstand… ZIJN IS…

Pas als er iets bij komt dat claimt verstand te hebben, dan pas ontstaan gedachten zoals dat alles in dat ZIJN plaatsvindt. Maar dat waarin een zogenaamde persoon verschijnt, die dat denkt te zeggen, moet er wel eerst ZIJN. De persoon die denkt dat hij het zegt, claimt dat het zijn ZIJN is, en dat gaat nooit op.
JIJ kunt nooit ZIJN… Voor jou... is ZIJN

Een boom zijn?
Zijn is ook een werkwoord. Het suggereert enige activiteit. Al kan men moeilijk zeggen dat een boom bijvoorbeeld spectaculair bezig is te zijn. Maar het zijn wordt als predicaat bij de boom gezet, om aan te geven dat hij 'er' is.

ZIJN en GOD
Er is al heel wat geschreven over de naam van God. Oude geschriften vertellen ons dat de naam GOD afkomstig is van de naam JHWH. De betekenis van de naam JHWH moeten we herleiden uit de Schrift, want de oorsprong van het woord Jahwe is onzeker. In ieder geval geeft het Oude Testament aan, zoals uit Ex. 3:13,14 blijkt, dat de naam Jahwe verbonden is met het Hebreeuwse werkwoord “haja”, “zijn”.
De betekenis is dan “Ik ben”.
Door de tijd heen is er heel wat gesleuteld aan dat “zijn” zoals het in de geschriften terug te vinden is. Daar begon het met de betekenis “Ik ben”, maar dat is wel de eerste verdraaiing van “hij is” wat, zoals je gezien hebt, ook op de boom van toepassing is.

Kijk nu eens naar de verschillende vertalingen door de tijd heen van het antwoord dat Mozes kreeg van dat wat dan nog steeds “GOD” genoemd wordt.
De nieuwe Bijbelvertaling: “Ik ben die er zijn zal”
Statenvertaling: “IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL”
NGB vertaling 1951: “Ik ben, die Ik ben”
Groot nieuws Bijbel 1996: “Ik ben degene die er altijd is”
Engels King James versie: “I AM, THAT I AM”

Het is toch niet moeilijk om te zien dat de “Ik” erbij in geslopen is.
Er was geen “Ik”… er was ZIJN… maar van dat ZIJN is een heel verhaal gemaakt waarmee men getracht heeft het ZIJN te besturen.

ZIJN is dat wat er altijd is…AYANOMA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten