vrijdag 13 december 2013

Zonder naam?


Soms kunnen woorden die tot je komen een vreemde uitwerking hebben.

Een bericht op de nieuws site van de NOS vertelt het volgende:
“Een op de drie kinderen van onder de vijf bestaat officieel niet. Hun geboortes zijn nooit vastgelegd, zegt Unicef.”

Onlangs in een film was er de volgende uitspraak van een ouder tegen een kind: 
“Je moet het varken geen naam geven want het is ons voedsel”

Die twee uitspraken naast elkaar maken nog eens weer duidelijk hoe onze schijnbare wereld in elkaar steekt.

Je geeft een kind een naam en hij bestaat, je geeft een dier een naam en het wordt iets wat je niet zomaar op gaat eten.

Iets krijgt een naam en het bestaat en dat wat een naam kreeg denkt vanaf dat moment dat het echt bestaat.
Heeft het geen naam dan bestaat het niet. Maar is er wel iets dat een naam heeft?

AYANOMA


woensdag 4 december 2013

Eitisch handelen.

Het vorige nummer van Inzicht had als thema ‘doen en niet doen’.
Het gehele nummer stond bol van zogenaamde personen die een mening denken te hebben over of men nou wel of niet iets doet.
Zoals te verwachten in een tijdschrift als Inzicht is de rode draad, die in al die verhalen weer naar voren komt, de conclusie dat er helemaal niet iemand is die iets doet.
Er is geen IK die wat doet alles gebeurt gewoon. Dat is duidelijke taal waar niets meer aan toe te voegen is.
Toch lees je in al die artikelen opnieuw de woorden als “verlichting”, “bevrijding” en meer van dezelfde strekking.
En juist met die woorden zijn we weer terug naar waar het begon want wie zou er dan verlicht of bevrijd moeten zijn. Dat is inderdaad zoals Paul van der Sterren ook schrijft onzin.
Het is op die manier telkens weer in een kringetje lopen. Eerst ga IK op zoek.
Dan ontdek IK dat IK er niet ben en vervolgens ben IK verlicht.
Deze laatste woorden tonen opnieuw aan wat voor onzin dit is.

En nu wordt de lezer gevraagd naar Ethisch handelen.
Net zo als het vorige nummer zal het wel weer opnieuw vol komen met verhalen van die zogenaamde personen die dan wel of niet ethisch handelen.
Weer opnieuw zal de conclusie zijn dat er niemand is die handelt.
Maar let wel zelfs dat laatste, het tot een conclusie komen is totale onzin.

Er is geen Ethisch handelen.

Alles gebeurt.

AYANOMA

dinsdag 24 september 2013

Te gek voor woorden


Onlangs werd hier een You Tube filmpje gezien waarin gesproken werd over boeken met het onderwerp non-dualiteit.
Het succes van zo’n boek zou afhangen van de manier waarop in het boek de boodschap word gebracht.

Het minst succesvol zou zijn om al direct in het begin van het boek te vertellen dat ‘jij’ niet bestaat. De kans is groot dat ‘jij’ als lezer dan al snel af zou haken en op zoek gaat naar een beter boek.

Dat zogenaamde betere boek gaat dan vervolgens met ‘jou’ aan de haal en verteld ‘jou’ dat als ‘jij’ maar lang genoeg je best doet je HET uiteindelijk zult vinden.

Dit is nou precies de reden waarom er zo verschrikkelijk veel van die zogenaamde succes volle boeken op de markt zijn.

Waarom succesvol?... Omdat het werkt… Het lukt de schrijvers ervan telkens weer ‘jou’ ervan te overtuigen dat het hun gelukt is dus waarom zou het ‘jou’ niet lukken.

Maar het is allemaal grote onzin.

Zelfs vertellen dat ‘jij’ niet bestaat is onzin.

Maar wat er wel IS dat is inderdaad... te gek voor woorden.

AYANOMA

zondag 22 september 2013

Vrede.

Van 21 tot 29 September is het de week van de Vrede.
21 September was het de Dag van de Vrede.

Ik (?) was er zogenaamd getuige van en tijdens die belevenis werd het weer eens opnieuw duidelijk dat zelfs met de beste bedoelingen, zoals het benoemen van het woord Vrede als een werkwoord, je daardoor nooit zult krijgen wat je wilt.
Mogelijke dat onderstaande woorden het nog iets verduidelijken.

Dat wat Vrede zoekt en wil hebben is precies datgene wat het openbaren van Vrede in de weg zit.

Met andere woorden…
Jij die op zoek bent naar Vrede en Vrede wil hebben is dezelfde jij die alles wil hebben.
Het is juist die zogenaamde, die schijnbare jij, die de gezochte Vrede nooit zal krijgen.
Als dat wat je denkt te zijn verdwijnt, dan blijft dat over wat er altijd al was en zal zijn.

Vrede.


AYANOMA

woensdag 4 september 2013

Verlichting


Het ergste wat je kan overkomen is te denken dat je verlicht bent.
Als dat gebeurt dan pas zit je echt goed in de shit.
Jij bent verlicht en jou kan nu niets meer gebeuren.
Dat is nou net de grootste leugen die er bestaat.
Zit je daar in vast dan hoeft er maar iets radicaal scheef te gaan en alle problemen waarvan je dacht er van verlost te zijn staan weer voor je neus.
Juist dan komen gedachten als wat heb ik aan verlichting als ik nu toch weer in de shit zit. Dan kan die hele verlichting in een keer de pot op, weg ermee, je hebt er allemaal niets aan. 
En dan is het mogelijk dat je er strontziek van wordt en je helemaal laat meeslepen door die negatieve gedachten. Je zou er het liefst helemaal mee kappen. Rot toch op met die verlichting je hebt er niets aan.

En dan kan het zijn dat je een licht opgaat. Dat er een sluier verdwijnt. Want ook denken dat je verlicht bent is een sluier. Het is de meest geraffineerde sluier die schijnbaar bestaat.

En daarna?

NIETS

AYANOMA

dinsdag 25 juni 2013

Het heeft geen zin.


Wat voor zin zou het moeten hebben om aan het leven uit te leggen hoe het leven in elkaar zit. Het is hetzelfde als aan niets uitleggen dat er niets is.
Het is allemaal volledig krankjorum. En ook dat laatste is alweer onmogelijk.
Want voor wie of wat zou het dan krankjorum moeten zijn.
Zit jij hier nu vertwijfeld naar te kijken weet dan dat er niets is dat hier vertwijfeld naar kan kijken. Jij als persoon bestaat niet. Er is leven, ofwel er is ZIJN.

Het heeft geen zin om uit te leggen wat ZIJN is.

Aan wie of wat zou dat uitgelegd moeten worden?

AYANOMA

dinsdag 23 april 2013

Praten in cirkels


Onlangs is er iets moois verschenen onder de titel “Alles over niets”.

Het is een boek met daarin twee dvd’s. De eerste dvd bevat de film met dezelfde titel “Alles over niets”. Op de tweede dvd staan veertien interviews.
Hier volgt de omschrijving van het boek zoals deze te vinden is op de website van “Alles over niets”.

"In dit boek komen veertien personen aan het woord die met regelmaat over advaita spreken, waaronder Erik van Zuydam, Jan van den Oever, Hans Laurentius en Joanika Ring. Op hun eigen manier verwijzen zij naar verschillende non-duale inzichten."

Na het zien van de film, het zien van de interviews en het lezen van het boek komt hier bij Ayanoma telkens weer de gedachte van cirkelredenaties naar boven.
Dit ondanks het feit dat het geheel best een goed product is geworden.

Maar toch het blijft op deze manier een cirkelredenatie. Kijk nog eens goed naar die boek omschrijving. “In dit boek komen veertien personen  aan het woord.”

Die veertien personen vertellen dat er geen personen zijn.

“Op hun eigen manier verwijzen zij naar verschillende non-duale inzichten.

Ze zijn de bezitter van een manier en kennelijk ook van een non-duaal inzicht. Maar er wordt verteld dat er geen eigenaar is.

De rode draad in het geheel blijft dat men (zij die niet bestaan) aan jou wil uitleggen dat ‘jij niet bestaat’ en dat zijn en blijven cirkelredenaties.

De waarheid bestaat. Onwaarheid bestaat niet.

AYANOMA

donderdag 24 januari 2013

Het lijkt er op.


Ja het lijkt er op dat er heel veel te vinden is via internet, boeken, tijdschriften etc. omtrent non dualiteit. Bewust staat hier het lijkt er op.
Wordt dit gezien van uit het gewone dagelijkse leven zoals dat verondersteld wordt dan is het inderdaad waar. Dan is er heel wat te vinden.
Zo hoef je nu maar even te zoeken op het net en je krijgt een hoeveelheid informatie waar je jaren mee bezig kunt zijn.
Wat je daarbij ook ontdekt is dat er wel heel erg veel mensen zijn die zich inmiddels leraar of wel goeroe zijn gaan noemen. Daar is op zich allemaal niets mis mee.
Het vindt allemaal gewoon plaats.

Wordt dit echter gezien vanuit DAT waarna men op zoek is dan wordt het een heel ander verhaal of beter gezegd dan is er helemaal geen verhaal meer over.
Dan wordt gezien dat er nog nooit een leraar of goeroe geweest is.
Dan wordt gezien dat al die informatie, en dus ook deze, totaal overbodig is.

Dan is het niet zo dat het 'er op lijkt' dat er niets te vinden is, nee er is Niets te vinden. Niets kan niet op zoek gaan.

Maar Niets verschijnt als Alles.


AYANOMA

maandag 14 januari 2013

Dat wat IS.


In heel veel boeken, websites en gesprekken kom je de woorden ‘Dat wat IS’ telkens weer tegen. Het is een terechte verwijzing naar wat nog simpeler ook wel ‘ZIJN’ genoemd wordt.
Dit zou nu eigenlijk geen verdere uitleg nodig moeten hebben ware het niet dat in heel veel teksten de woorden als ‘Dat wat IS’ en ‘ZIJN’ zogenaamd verstaanbaar worden gemaakt met de woorden ‘Ik Ben’.

“Wees je bewust dat je bent”

Dat is nou zo’n voorbeeld zinnetje dat eigenlijk nergens opslaat.

‘Dat wat IS’ hoeft niet bewust te zijn dat het is, want dat ‘IS’ ofwel ‘ZIJN’ gaat al vooraf aan dat zogenaamde bewustzijn.

Dat jij je bewust zou moeten zijn dat je bent wordt op deze manier een wirwar van woorden die alleen maar veroorzaken dat er gedacht zou kunnen worden dat er iets is dat zich bewust kan worden van zijn eigen zijn.

Het blijft een poging om aan jou iets duidelijk te maken net zoals deze teksten dat ook willen doen.

Maar het gaat niet en nooit lukken vanwege het simpele feit dat het totaal nergens voor nodig is.

Waarom trachten iets duidelijk te maken aan iets dat niet bestaat?


AYANOMA